artyści a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z ż

Misja KOLEKCJI

 

Kolekcja POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU skupi istotne osiągnięcia polskiej sztuki książki w tym okresie. Umożliwi też ich promocję i popularyzację w kraju i za granicą.

Proces powstawania KOLEKCJI

Proces tworzenia KOLEKCJI będzie trwał 2-3 lata. W tym czasie pokażemy serię 16 wystaw (2009), które pozwolą wybrać dzieła składające się na kolekcję. Uregulujemy też status prawno - finansowy kolekcji, wyposażymy ją w niezbędny sprzęt ekspozycyjny i materiały dokumentacyjno - promocyjne. Potem KOLEKCJA rozpocznie podróż po świecie - centrach sztuki książki, bibliotekach, placówkach polskiej kultury za granicą.

Argumenty "za"

Liczne wystawy, które dotąd organizowaliśmy w ciągu prawie 20 lat dowodzą dużego zainteresowania tą sztuką ze strony artystów, publiczności, mediów, instytucji edukacyjnych, promotorów polskiej kultury za granicą.

Zebranie obecnie najlepszych dzieł książkowych i stworzenie
z nich profesjonalnej kolekcji POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU jest w pełni uzasadnione następującymi względami:

Siedziba KOLEKCJI

Stałą siedzibą Kolekcji będzie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.

Adres:
90-349 Łódź
ul. Tymienieckiego 24
Kontakt:
tel/fax: 042/674 42 98
e-mail: bookart@book.art.pl

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children