artyści a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z ż

Kolekcji POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU - podsumowanie

Po roku zbierania, pokazywania i wybierania spośród kilkuset dzieł powstała lista książek artystycznych zaliczonych do kolekcji POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU.

Podstawą wyłonienia kolekcji były wystawy książek artystycznych w największych polskich bibliotekach, plebiscyt publiczności podczas tych wystaw i obrady 15 jurorów.

W sumie odbyło się 15 wystaw w tym: 5 w Bibliotece Narodowej oraz 10 w bibliotekach wojewódzkich, miejskich i uniwersyteckich w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Toruniu, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Kielcach, Warszawie i Łodzi.

W celu wyłonienia kolekcji odbyły się też 2 plenarne spotkania jurorów (Łódź, Warszawa) oraz liczne konsultacje telefoniczne i e-mailowe. W oparciu o głosowanie publiczności do kolekcji zostały włączone książki artystyczne :

Łącznie: 141 książek.

Lista będzie podstawą starań Muzeum Książki Artystycznej o środki finansowe na zakup dzieł do kolekcji . W roku 2010 zabiegi będą koncentrować się na promocji kolekcji i jej profesjonalizacji. Pierwsza prezentacja kolekcji ma miejsce w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, o kolejnych będziemy informować , obecnie zbieramy oferty wystawiennicze z kraju i zagranicy.

Dzięki zbieraniu i eksponowaniu „KOLEKCJI...” powstało 15 artykułów na temat polskiej sztuki książki, które wkrótce zostaną opublikowane i będą wspomagać edukację w tym zakresie. Ponadto zrealizowany został film z udziałem Moniki Małkowskiej i Grzegorza Sowuli, w którym temat książki artystycznej został żywo i ciekawie przedstawiony .

Kolekcja będzie rozwijana i powiększana o nowe dzieła cieszące się uznaniem krytyków i publiczności.

Trzeba liczyć się również z ograniczeniami zasobów kolekcji z powodu jej depozytowego statusu.

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children