artyści a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z ż

Finansowanie KOLEKCJI

Kolekcja POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU w swej większości powstanie w drodze zakupu dzieł od artystów.

Pierwszy etap zakupów dotyczyć będzie dzieł nagrodzonych w konkursach Sztuki Książki. Część z nich została darowana przez artystów na rzecz KOLEKCJI (lista). Pozostała część zostanie wykupiona po otrzymaniu przez Fundację Correspondance des Arts dotacji z MKiDN w ramach programu operacyjnego "Wydarzenia artystyczne / Sztuki wizualne" (wniosek złożono 30.11.2008 r.).

Drugi etap zakupów przewidziany jest w roku 2010 - po zakończeniu cyklu wystaw, plebiscytów oraz prac jurorów, które pozwolą wyłonić dzieła zakwalifikowane do KOLEKCJI.

Środki na zakupy w większości pochodzić będą z funduszy regionalnych.

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children