artyści a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z ż

Apel do artystów

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i zachęcić Państwa
do wzięcia udziału w cyklu wystaw mających na celu wyłonienie dzieł
do KOLEKCJI POLSKIEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
z przełomu XX i XXI wieku.

Inicjatywę stworzenia takiej KOLEKCJI podjęło Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi we współpracy z Alicją Słowikowską - wieloletnią kuratorką festiwali, konkursów, wystaw SZTUKI KSIĄŻKI w kraju i za granicą. Nagrodzone i wyróżnione prace w tych konkursach złożą się na podstawowy trzon KOLEKCJI.
Planowane obecnie wystawy mają zadanie wyłonić polskie książki artystyczne nominowane do KOLEKCJI POLSKIEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ z przełomu XX i XXI wieku przez publiczność oraz wybrane przez jury KOLEKCJI, które zostanie wkrótce powołane.

Zwracamy się z prośbą o wybranie ze swej twórczości maksimum 3 książek artystycznych, które powstały między 1990 rokiem, a 2009 rokiem (rok 2010 zamyka kolekcję) i przekazanie ich dla potrzeb wystaw mających wyłonić KOLEKCJĘ.
Przez książkę artystyczną rozumiemy dzieła oryginalne, wykonane przez artystę w jednym egzemplarzu lub limitowanym nakładzie, sygnowane jego nazwiskiem.
Prosimy również o wykonanie dla każdego dzieła oddzielnego, solidnego opakowania, wielokrotnego użytku, na którym znajdzie się wyraźnie napisany:

Wybrane przez Panią/Pana prace prosimy do dnia 23 stycznia 2009 przesłać na adres:
Fundacja Correspondance des Arts
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
90-349 Łódź
ul. Tymienieckiego 24

Z poważaniem
Jadwiga Tryzno, prezes fundacji CdA.

Ważne!

Notkę biograficzną wraz z adresem swojej strony www oraz fotki zgłaszanych prac + opis prac (tytuł, technika, rok wykonannia, wielkość) prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kolekcja@bookart.pl.
Informacje te zostaną umieszczone na stronie www KOLEKCJI w ramach prezentacji Pani/Pana osoby i zgłaszanych prac.

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children