POLISH BOOKART FOR CHILDREN

Iwona Chmielewska

With certain conviction, I would recommend the project "Polish Book Art for Children" prepared by the Book Art Museum of Lodz, Poland for exhibition at the Seoul International Book Fair 2012. This fair is one of the most prestigious exhibitions of books in Asia. I had the pleasure to participate this Fair two years ago as the author invited by the Korean Institute of Books. The participation of the Polish team in this event is a great opportunity to promote Polish art book, which even last through prestigious international awards, has a chance to again become recognizable worldwide. Korean market is now globally one of the fastest growing markets of ambitious, artistic and socially important books of art images, and book art in general. It arouses the interest of people devoted to books all around the world.

Z pełnym przekonaniem chciałabym zarekomendować projekt "Polish Book Art for Children" przygotowany przez Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi na Międzynarodowe Targi Książki w Seulu w czerwcu 2012 roku.
Targi te to jedna z najbardziej prestiżowych wystaw książki w Azji. Miałam przyjemność w nich uczestniczyć dwa lata temu jako autorka  zaproszona przez Koreański Instytut Książki.
Uczestnictwo polskiej reprezentacji w tej imprezie to niebagatelna okazja do propagowania polskiej sztuki książki, która dzięki choćby ostatnim prestiżowym międzynarodowym nagrodom, ma szansę znów stać się rozpoznawalna na całym świecie.
Rynek koreański jest w tej chwili jednym z najprężniej rozwijających się na świecie rynków ambitnej, artystycznej i społecznie ważnej książki obrazowej oraz sztuki książki w ogóle. Wzbudza zainteresowanie ludzi książki z całego świata.

Iwona Chmielewska, Polish artist creates unusual picturebooks. She has published most of them in South Korea.

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children