POLISH BOOKART FOR CHILDREN

Idea

Polish BookArt for Children

Polish BookArt for children. Big words, big issue. For the small ones and the big ones. At present and for the future. Child – Book – Art. Action – Sea of possibilities – Creation. Magic journeys, fantastical countries, unlimited power of creation.

By its presence at the Seoul International Book Fair, the BookArt Museum would like to promote books in a variety of forms. The idea of our project this year is to present the authors of BookArt for children. The choice of different techniques, aesthetics, a testimony to diverse perception of what can be offered to the youngest reader. The Art of Book, the Art of Illustration, low cost books – three dimensions, common aims.

We believe that books for children shape the identity of future adults – their sensitivity, tastes, ability to read the world. We wish to promote modern thinking about artistic books for children, propagate Polish art of book and artists connected with it. We support bold ideas, innovative forms and traditions, which build up creativity in perceiving books for children.

We also aim at spurring artists, illustrators and people connected with the creation of art and books to work in favour of the youngest readers. Work for them is a great issue.

It’s easy to say ‘I am’ however, you still need ‘to be’  (S.J.Lec)


Polska Sztuka Książki dla Dzieci. Duże słowa, duża sprawa. Dla małych i większych. Na teraz i przyszłość. Dziecko – Książka - Sztuka. Działanie - Morze możliwości -Kreacja. Magiczne podróże, fantastyczne kraje, nieskończona moc kreacji.

Muzeum Książki Artystycznej swoją obecnością na Międzynarodowych Targach Książki w Seulu pragnie promować książkę w mnogości form. W tym roku ideą naszego projektu jest prezentacja twórców zajmujących się książką artystyczną adresowaną do dzieci. Wyborem różnych technik, estetyk, świadectwem rozmaitego postrzegania tego, co można zaoferować najmniejszemu czytelnikowi. Sztuka Książki, Sztuka Ilustracji, niskonakładowe wydawnictwa –  trzy płaszczyzny, wspólne cele.

Wierzymy, że książka dla dzieci kształtuje przyszłych dorosłych – ich wrażliwość, gusta, umiejętność odczytania świata. Pragniemy promować nowoczesne myślenia o książce artystycznej dla dzieci, propagować polską sztukę książki i twórców z nią związanych. Wspieramy odważne idee, nowatorskie formy i tradycję, która buduje kreatywność w postrzeganiu książki dla dziecka.

Naszym celem jest także zagrzewanie artystów, ilustratorów i osoby związane z kreacją sztuki książki do pracy na rzecz najmniejszego czytelnika. Praca dla niego to wielka sprawa.

Nie sztuka powiedzieć „jestem”. Trzeba jeszcze być. (S.J.Lec)


Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children