artyści a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z ż

Barbara Kaczmarek

Barbara Kaczmarek

Urodzona w 1960 r. Studia: Wydział Grafiki ASP w Krakowie, Katedra Projektowania Graficznego PWSSP we Wrocławiu. Dyplom: 1986r.

Zajmuje się linorytem i książką artystyczną, projektowaniem graficznym, także liternictwem. Od 1990 współpracuje z Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, a od 1996 - z Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego, a także z Muzeum Narodowym we Wrocławiu i innymi instytucjami kulturalnymi.

Nagrody w konkursach graficznych, m.in. 1994, Wrocław; 1989, II nagroda w Konkursie Graficznym im. J. Gielniaka w Jeleniej Górze. Prace w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Izraelu, USA (Biblioteka Uniwersytetu w Standford).

Wiele wystaw w kraju i zagranicą (Dania), udział w licznych wystawach zbiorowych oraz udział i współorganizacja wystaw Stowarzyszenia Trzy.Tri.Trois (Polska-Bretania-Quebec) w Montrealu (1994), Wrocławiu (1996) oraz Locronan (2000), od 1997 udział w wystawach "Sztuka Książki".

Książki:

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children