artyści a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z ż

Andrzej Karol Wiśniewski

Ur. w 1947 w Warszawie
W latach 1965-1970 studiował na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie
W 1973 rozpoczął studia na Wydziale Grafiki PWSSP w Gdańsku, następnie kontynuował je w ASP w Warszawie (1974-76). Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli (1976-78).

Pracował jako wykładowca na Wydziale Grafiki Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli, prowadził pracownie artystyczne w Colorado Spings w USA oraz Vancouver w Kanadzie.

Jest autorem ponad 40 wystaw indywidualnych, jego prace znajdują się kolekcjach państwowych i prywatnych.
Zajmuje się grafiką, rysunkiem, rzeźbą i ceramiką.

Mieszka w Hiszpanii

Książki:

Strona główna

KOLEKCJA

Aktualności

Wystawy

Plebiscyt

Opinie

Press Room

Kontakt

Polish Bookart for Children