Skład jury KOLEKCJI

Jury KOLEKCJI dokona ostatecznego zestawienia dzieł proponowanych do wykupu w roku 2010. Wskazania jurorów dotyczyć będą książek zgłoszonych przez artystów do wszystkich wystaw oraz prac niezgłoszonych z tego zakresu a istotnych zdaniem jurorów dla kolekcji POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU.

Oceny dzieł dokona jury w następującym składzie

 1. Andrzej Bartczak - artysta, Łódź
 2. Grzegorz Borkowski - krytyk, Warszawa
 3. Zenon Fajfer - pisarz, Kraków
 4. Wojciech Kaczorowski - kurator, Wrocław
 5. Jacek Ladorucki - bibliotekoznawca, Łódź
 6. Lech Majewski - artysta, Warszawa
 7. Monika Małkowska - krytyk, Warszawa
 8. Małgorzata Misiowiec - sekretarz jury, Łódź
 9. Radosław Nowakowski - artysta, Bodzentyn (Kielce)
 10. Barbara Rogalska - dyrektor Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
 11. Piotr Rypson - krytyk, Warszawa
 12. Alicja Słowikowska - kurator, Warszawa
 13. Andrzej Tomaszewski - typograf, Warszawa
 14. Jadwiga Tryzno - dyrektor Muzeum Książki Artystycznej
 15. Tomasz Wilmański - artysta, Poznań