Ramy KOLEKCJI

Do KOLEKCJI zamierzamy włączyć książki artystyczne w postaci oryginalnych dzieł artystów, zaliczanych przez nich do książek lub obiektów książkowych, które wykonali w jednym egzemplarzu lub limitowanym nakładzie (w tym otwartym) i sygnowali swym nazwiskiem.

KOLEKCJA zawierać będzie książki artystyczne powstałe w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku i pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku.

Na kolekcję POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU złożą się książki artystyczne wyłonione w trzech procesach