KOLEKCJA – POLSKA KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA Z PRZEŁOMU XX i XXI WIEKU

Książki artystów wybrane głosami Internautów:

KSIĄŻKI ARTYSTÓW WARSZAWSKICH

Katarzyna Derkacz-Gajewska

Małgorzata Dmitruk

Zygmunt Januszewski

Marek Jaromski

Izabela Jędrulak-Mocur

Grażyna Lange

Ewa Latkowska-Żychska

Zbigniew Makowski

Joanna Stokowska

Włodzimierz Szymański

Lech Żurkowski

KSIĄŻKI ARTYSTÓW POLSKI POŁUDNIOWEJ

Grażyna Brylewska

Natalia Nowacka

Rafał Pytel

Marta Sala

Zbigniew Sałaj

Małgorzata Szandała

Agnieszka Żmudzińska

KSIĄŻKI ARTYSTÓW POLSKI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ

Monika Cichoń

Krystyna Dyrda-Kortyka

Ewa Granowska

Barbara Kaczmarek

Ewa Kulesza

Iwona Paulewicz

Justyna Zielinska

KSIĄŻKI ARTYSTÓW POLSKI WSCHODNIEJ I POLONII

Barbara de Brunhoff

Ania Gilmore

Monika Loster

Małgorzata Łempicka-Brian

Beata Wehr

Brygida Wróbel-Kulik