{nocache:0f9b5ec8f1557d1bc356f51a8edd6759#0}

Grażyna Brylewska [1]

Książka dla Williama Blake`a

tekst: W. Blake Boski Wizerunek, tłum. Jolanta Kozak
odlewy metalowe montowane, 26 × 21 × 5cm, 2002

III Nagroda Jury, "Sztuka Książki", 2003

Książka dla Williama Blake`a 1 [2] Książka dla Williama Blake`a 2 [3] Wiersz Blake'a [4]