{nocache:0f9b5ec8f1557d1bc356f51a8edd6759#0}

Małgorzata Szandała [1]

Książka nieskończona

druk na płótnie; 20 x 180 cm; unikat; 2006

Książka nieskończona 1 [2] Książka nieskończona 4 [3] Książka nieskończona 3 [4]