{nocache:0f9b5ec8f1557d1bc356f51a8edd6759#0}

Alina Kalczyńska [1]

Julia Hartwig wiersze

4 akwarele i opracowanie graficzne Aliny Kalczyńskiej,
wersja polska i włoska
wydawca Insegina del Pesce di Oro Milano

Alina Kalczyńska - Wiersze J Hartwig i ITALIA 2 [2]