{nocache:0f9b5ec8f1557d1bc356f51a8edd6759#0}

Anna Śliwinska-Kukla [1]

Wróć

technika własna: papier preparowany, akryl
format: A4, oprawa; unikat, 1997

Wróć 1 [2] Wróć 2 [3] Wróć 3 [4]
Wróć 4 [5]