Książki artystów Polski Środkowej zgłoszone do KOLEKCJI

W ramach tego cyklu wystaw prezentowane będą książki artystów Polski Środkowej zgłoszone do KOLEKCJI POLSKIEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ z przełomu XX i XXI wieku.

Wystawy: