Książki artystów Polski Północnej i Zachodniej zgłoszone do KOLEKCJI

W ramach tego cyklu wystaw prezentowane będą książki artystów Polski Północnej i Zachodniej zgłoszone do KOLEKCJI POLSKIEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ z przełomu XX i XXI wieku.

Wystawy: